Strona główna - Tablica ogłoszeń

„OdGrodzić ogrody, czyli miasto scalone zielenią” - 16.05.2014 

W dniach 12-15 maja 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się V ogólnopolska konferencja i warsztaty urbanistyczne „OdGrodzić ogRODy, czyli miasto scalone zielenią”. Podczas konferencji Polski Związek Działkowców reprezentowany był przez Panią Halinę Kmieciak - Prezes OZM, Panią Zdzisławę Królczyk - Wiceprezes OZM oraz Panią Marzenę Smęder - Prezes Zarządu ROD „Płaszów” w Krakowie, która przedstawiła wykład „Aspekty ekonomiczne gospodarowania Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezes PZD mgr inż. Eugeniusz Kondracki. [...]

Dziennik Trybuna: „Jak zmieniały się ogrody” - 14.05.2014 

„Dawniej żywiły, dziś przede wszystkim służą rekreacji. Ogrody działkowe w Polsce posiadają bogatą tradycję. Ich historia pokazuje ogromną rolę, jaką miały i wciąż mają do odegrania w społeczeństwie” – czytamy w Trybunie. [...]

Aktualności ze stron PZD

Najnowszy numer "Mojego ogródka" jest już w kioskach - 06.05.2014   
Radni chcą zachowania działek - 06.05.2014  
Dziennik Trybuna: "Działki dla najmłodszych" - 05.05.2014  
Maj na działce - 05.05.2014
.

Uchwały Walnego Zebrania z 05.04.2014

Walne zebranie sprawozdawcze odbyło się w drugim terminie 05.04.2014 r. o godz. 10.30 i uchwaliło następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2014 ws.

Uchwała nr 2/2014 ws. uchwalenia opłaty na rzecz ogrodu w 2014 r. w wysokości 24 gr/m2

Uchwała nr 3/2014 ws. uchwalenia 3 godzin prac na rzecz ogrodu, a w przypadku niemożliwości pracy działkowiec zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 10 zł jako ekwiwalent za nieprzepracowane godziny. [...]

Opłaty za działki w 2014 r.

Opłaty za działki można dokonywać od 26 kwietnia do końca czerwca 2014 r. w kasie ogrodu w każdą sobotę od godz. 10:00 do 14:00 lub na konto ogrodu:

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach o/Wrocław
nr rachunku: 
11 9575 1027 0000 2815 2000 0010

W tytule przelewu należy podać nr działki, nazwisko i imię użytkownika oraz dopisek "opłata za rok 2014".

Wrocławscy Działkowcy o wniosku Związku Miast Polskich

Działkowcy odnoszą się negatywnie do stanowiska ZMP - 30.04.2014   
Działanie ZMP to jawna walka z działkowcami - 29.04.2014  
"Nie podzielamy stanowiska Prezesa z Związku Miast Polskich" - 29.04.2014   
„Po co siać wątpliwości i wzniecać kolejne niepokoje w sytuacji, kiedy zmierzamy ku normalności?” - 27.04.2014  
Wniosek Związku Miast Polskich jest bezzasadny - 26.04.2014   
Wniosek ZMP budzi niepokój wśród działkowców - 23.04.2014   
"Stanowczo protestujemy przeciwko traktowaniu nas jako drugorzędnej części społeczeństwa" - 23.04.2014  
„Nie zgadzamy się treścią zawartą we wniosku Związku Miast Polskich” - 22.04.2014  
Działkowcy chcą wycofania wniosku ZMP - 18.04.2014   
"Nie podzielamy stanowiska Związku Miast Polskich" - 17.04.2014  
Wniosek ZMP jest dla działkowców niezrozumiały - 15.04.2014   
"Działkowcy z ROD „Obrońca" wyrażają sprzeciw wobec kwestionowania przez Związek Miast Polskich zapisów naszej ustawy o ROD" - 08.04.2014  
"Takiemu postępowaniu mówimy stanowcze - NIE!" - 17.03.2014   
„Związek Miast Polskich złożył wniosek, który jest nieprawdziwy i sprzeczny z obowiązującymi przepisami” - 07.03.20143  
OZ PZD we Wrocławiu zwraca się do Prezydenta RP o oddalenie wniosku ZMP - 03.03.2014   
Działkowcy sprzeciwiają się stanowisku ZMP" - 28.02.2014   
Stanowisko działkowców w sprawie wniosku ZMP - 24.02.2014 
„Jesteśmy wielce zasmuceni kolejną próbą zamachu na ustawę” - 24.02.2014  
Działkowcy zaniepokojeni stanowiskiem Związku Miast Polskich - 18.02.2014 
„Prosimy Pana Prezydenta o nie kierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego” - 13.02.2014 
Działkowcy nie zgadzają się ze stanowiskiem Związku Miast Polskich - 13.02.2014 
„Dlaczego wątpliwości zrodziły się po wejściu w życie nowej ustawy?” - 09.02.2014  
Działkowcy apelują do Prezydenta o oddalenie wniosku ZMP - 07.02.2014  
„Trudno zrozumieć taką niekonsekwencje działania Pana prezesa ZMP Ryszarda Grobelnego” - 06.02.2014  

„Stanowisko Związku Miast Polskich, podważa autorytet Pana Prezydenta i Organów Ustawodawczych Sejmu i Senatu” - 06.02.2014    
Działkowcy proszą Prezydenta o wycofanie wniosku Związku Miast Polskich - 06.02.2014
.

Aktualności PZD

Aktualne wieści w sprawie projektu ustawy o ROD:
Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie roszczeń do ROD im. 23 lutego w Poznaniu - 25.04.2014  
Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD - 25.04.2014  
Działania PZD na rzecz dzieci - 25.04.2014  
Trwają prace nad nowym Statutem - 24.04.2014  
Dziennik Trybuna: "Jak zostać milionerem w Poznaniu" 23.04.2014  
Majowy Działkowiec -22.04.2014   
Nowa Zielona Rzeczpospolita i Informator Działkowca - 18.04.2014  
Miasto musi współpracować z działkowcami - 17.04.2014  
„W artykule zabrakło rzetelności” - pisze OZ Świętokrzyski w odpowiedzi na tekst opublikowany w "Gazecie Wyborczej" - 16.04.2014  
Ogrody działkowe przyszłością naszych miast - 16.04.2014  
Dziennik Trybuna: "Czy działkowcy zamykają się na działkach?" - 16.04.2014  
W SPRAWIE USTAWY. Działkowcy pytają, a prawnicy Związku odpowiadają - 14.04.2014   
Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie - 14.04.2014  
Komunikat o stanie posiadania PZD na dzień 31.12.2013 r. - 11.04.2014  
Dziennik Trybuna: "Rolnictwo miejskie na wagę złota" - 09.04.2014  
Co dalej z ogrodami działkowymi w miastach? - 08.04.2014   
Akademia Przyjaciół Pszczół w ROD "Związkowiec" w Zielonej Górze - 07.04.2014  
"Dziennik Trybuna": Hotele dla pszczół na działkach - 02.04.2014 
"Dziennik Trybuna": Hotele dla pszczół na działkach - 02.04.2014 
Stanowisko KR PZD z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyborów do Europarlamentu - 31.03.2014 
Obradowała Krajowa Rada PZD - 28.03.2014 
Wiosenna niespodzianka - 28.03.2014 
Zdecydujmy sensownie o przyszłości ogrodów - 26.03.2014 
"Dziennik Trybuna": Sytuacja prawna gruntów ROD - 26.03.2014 
KR PZD wydała nowy Regulamin ROD - 24.03.2014 
Kwietniowy Działkowiec -21.03.2014 
Informator Działkowca - 21.03.2014 
Działkowcy pomagają pszczołom - 21.03.2014 
Stanowisko KR PZD z dnia 19.03.2014r. w sprawie inicjatywy ZMP dotyczącej nowelizacji ustawy o ROD - 20.03.2014 
W ogrodach działkowych powstaną hotele… dla pszczół - 20.03.2014 
Narada prezesów i dyrektorów biur OZ - 20.03.2014 
Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 19.03.2014  
"Dziennik Trybuna": Działkowcy nie planują zmian - 19.03.2014
Zweryfikowany Regulamin Postępowania Komisji Rozjemczych - 17.03.2014
Podkarpaccy działkowcy reagują na nieprawdziwe relacje medialne - 14.03.2014 
Reagujemy na nieprawdziwe informacje "Rzeczpospolitej" - 13.03.2014
Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego - 12.03.2014 
Zweryfikowany Statut PZD - 12.03.2014
Dokumenty do pobrania na zebrania działkowców - 12.03.2014 
Wzory dokumentów i druków na walne zebrania w ROD - 12.03.2014 
Przewodnik po ustawie o ROD - 12.03.2014
"Dziennik Trybuna" - Po co działkowcom "czapa"? - 12.03.2014 
List Związku Miast Polskich do Prezesa PZD - 12.03.2014.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bielany" we Wrocławiu przy al. Karkonoskiej, informuje, że w dniu 05 kwietnia 2013 r. w Domu Działkowca w ROD "Bielany" we Wrocławiu odbędzie się:

Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 10.00* 
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 10.30.

*   Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie, co najmniej pół godzinypóźniej są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na Zebraniu.

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. 
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Ogrodowej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku wtydzień przed zebraniem w godz. 12.00-14.00 w Domu Działkowca.

Proponowany porządek obrad  
Regulamin walnego zebrania.

Napełnienie sieci wodą - 01.03.2014

W dniu 08.03.2014 w godzinach 12:00-14:00 nastąpi próbne napełnienie sieci wodociągowej wodą. Do tego czasu  należy uzupełnić krany i zaślepić korkami sieć nadziemną. 

 

 

Aktualności PZD

Szanowni Działkowicze

Aktualne wieści z PZD:
Biuletyn Informacyjny Nr 2/2014 - 11.03.2014
Konkurs krajowy „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2014” - 06.03.2014
Konkurs krajowy na „Wzorową Działkę 2014r.” - 06.03.2014 
"Dziennik Trybuna" - Związek Miast Polskich podzielony - 05.03.2014
„W sprawie ustawy o ROD. Działkowcy pytają, a prawnicy Związku odpowiadają” – nowa zakładka na stronie KR PZD - 03.03.2014 
Wydawnictwo ,,działkowiec" na Targach Gardenia - 28.02.2014
KR PZD wydała ustawę o ROD i przewodnik po ustawie - 28.02.2014 
Prezydent Warszawy powołała zespół ds. współpracy z rodzinnymi ogrodami działkowymi - 27.02.2014 
Zgromadzenie ogólne Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w dn. 28 lutego- 1 marca 2014 r. w Luksemburgu - 27.02.2014 
KR PZD przekazała do wszystkich ROD plansze ogrodnicze - 27.02.2014 
Ustawowe zebrania działkowców - 26.02.2014 
Dziennik Trybuna: "Działki i prawa działkowców" - 26.02.2014 
Przygotuj się do wiosny na działce - 26.02.2014 
Informator działkowca - 25.02.2014 
Co jest grane i co wokół piszczy - 25.02.2014 
Działkowcy i samorządowcy kontra Związek Miast Polskich - 25.02.2014
Stanowisko KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zagrożeń powstałych po wejściu w życie ustawy o ROD - 24.02.2014
Stanowisko KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie relacji medialnych dotyczących wejścia w życie nowej ustawy o ROD - 24.02.2014 
Stanowisko KR PZD z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad rozliczania składki członkowskiej z osobami, które złożyły rezygnację z członkostwa w PZD - 23.02.2014 
Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 21.02.2014
Czytajcie „działkowca”! - 20.02.2014  
List otwarty Prezydium OZ PZD w Szczecinie do Prezydentów i Burmistrzów ZMP - 20.02.2014 
"Dziennik Trybuna": Działkowcy pytają cz. 2 - 19.02.2014 
Tygodnik „NIE”: Bardzo uboga milionerka - 17.02.2014 
Stanowisko Prezydium KR PZD z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich - 13.02.2014 
"Dziennik Trybuna": Działkowcy pytają - 12.02.2014 
Zaproszenia na walne zebrania w 2014 r. - 07.02.2014 
Znani i lubiani doceniają rolę ogrodów działkowych - 07.02.2014 
"Dziennik Trybuna": Działkowcy zdecydują sami - 05.02.2014
Obywatelski projekt ustawy o ROD to sukces historyczny - 05.02.2014
Stowarzyszenie „Dekretowiec” sprzeciwia się działkowcom w Warszawie - 03.02.2014 
Ustawa w pigułce - Co jeżeli działkowiec nie chce być członkiem żadnego stowarzyszenia? - 02.02.2014 
Ustawa w pigułce - stowarzyszenia ogrodowe - 01.02.2014 .

Nowa ustawa w pigułce - 31.01.2014 

Do Krajowej Rady PZD niemal codziennie napływają pytania działkowców dotyczące nowej ustawy o ROD. W odpowiedzi na to postanowiliśmy uruchomić cykl artykułów, w których będziemy udzielali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przygotowaniu jest też przewodnik po ustawie, który także będzie cennym źródłem informacji dla każdego użytkownika działki w ROD.  [...]

Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD do Komisji Rewizyjnych ROD - 31.01.2014 

„Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców obradujący na wspólnej Konferencji w Warszawie w dniu 29 stycznia 2014 roku zwracają się do Komisji Rewizyjnych ROD z apelem o podjęcie aktywnego reagowania na niezrozumiały wniosek Związku Miast Polskich skierowany do Prezydenta RP o rozważenie zaskarżenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w apelu.  [...]

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich do Prezydenta RP - 31.01.2014

„Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców obradujący na wspólnej Konferencji w dniu 29 stycznia 2014 roku wyrażają swój zdecydowany protest wobec wystąpienia Związku Miast Polskich do Prezydenta RP o rozważenie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego zbadania zgodności z Konstytucją nowej ustawy o ROD” – czytamy w stanowisku. [...]

Kolejny zamach na ogrody działkowe? - 29.01.2014

„Niedługo, bo zaledwie przez kilka dni, polscy działkowcy mogli się cieszyć wejściem w życie nowej ustawy o ROD. Powód? Związek Miast Polskich uznał, że zawiera ona zapisy niezgodne z konstytucją i zapowiedział, że zamierza zaskarżyć ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czy rzeczywiście chodzi o niekonstytucyjne zapisy, czy może ZMP uwiera coś zupełnie innego?” – czytamy w Dzienniku Trybuna. [...]

Co dla polskich działkowców oznacza nowa ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 r.? - 24.01.2014

Z dniem 19 stycznia 2014r. prawem powszechnie obowiązującym stała się ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, pierwsza w historii będąca owocem obywatelskiego projektu. Jej ostateczny kształt jest wynikiem kompromisu i stara się godzić, często sprzeczne, interesy przeróżnych środowisk. Najważniejsza jest jednak ona z pewnością dla samych działkowców. Co oznacza wejście w życie nowych przepisów właśnie dla nich, bezpośrednich adresatów? Jak teraz, pod rządami nowej ustawy wyglądać będzie ogrodowa codzienność? [...]

Jakie korzyści finansowe dla ROD i działkowców wynikają z nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych? - 24.01.2014

Dokładnie w niedzielę (19 stycznia 2014 r.) zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Wprowadza ona wiele zmian w funkcjonowaniu ogrodów działkowych, ale i zachowuje wiele dotychczasowych praw i przywilejów, które wpłyną pozytywnie na finanse ogrodów i „kieszeń” działkowców. [...]

Znaczenie nowej ustawy dla ogrodów działkowych w Warszawie - 24.01.2014

19 stycznia 2014r. weszła w życie nowa Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ustawa ma duże znaczenie przede wszystkim dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się na terenie Warszawy. To właśnie w Warszawie najwięcej ROD, spośród znajdujących się na terenie Mazowsza, ma nieuregulowany stan prawny tj. w stosunku tylko do jednego ROD PZD przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a ponad 98% ogrodów nie jest ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy. [...]

Konferencja Krajowa poświęcona wdrażaniu nowej ustawy o ROD - 22.01.2014

Wejście nowej ustawy działkowej w życie nie powinno być dużym zaskoczeniem dla działkowców. Związek od długiego czasu przygotowuje się do wprowadzenia jej zapisów w życie. Temu także poświęcona była dwudniowa konferencja krajowa prezesów i dyrektorów biur OZ, która odbyła się 21 i 22 stycznia w Warszawie. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. [...]

Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny wyjaśnił powody złożenia wniosku do Prezydenta RP w sprawie ustawy - 22.01.2014

Poznańscy działkowcy rozmawiali 21 stycznia br. z Prezydentem Poznania i Prezesem Związku Miast Polskich Ryszardem Grobelnym w sprawie bulwersującego działkowców wniosku Związku Miast Polskich do Prezydenta RP z 20 grudnia 2013r. Delegacja działkowców pod przewodnictwem prezesa OZ PZD Zdzisława Śliwy zwróciła się do Prezydenta z pytaniami o powody złożenia wniosku, wskazanie jego autorów oraz wyraziła swoje zaskoczenie, że pod wnioskiem widnieje podpis Ryszarda Grobelnego, którego dobre relacje z działkowcami poznańskimi były powszechnie znane. [...]

Czytajcie „działkowca”! - 20.01.2014

Pełnia zimy, przyroda w uśpieniu, a ogrody okryte białym puchem często urzekają swoim wyglądem. Również w lutym warto odwiedzać działkę i sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Niektóre rośliny nawet w tym okresie wciąż wymagają naszej uwagi, nie zapominajmy też o dokarmianiu ptaków! W najnowszym, lutowym wydaniu „działkowca”, znaleźć można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych prac, o których warto pamiętać w tym okresie. [...]

Co nowego w ustawie działkowej? - 19.01.2014

19 stycznia weszła w życie nowa ustawa działkowa.  Zgodnie z założeniami projektu popartego przez blisko milion obywateli ogrodów nie dotknie rewolucja.  Ustawa nie jest jednak pozbawiona zupełnie nowych rozwiązań.  [...]

Nowa ustawa działkowa weszła w życie - 19.01.2014

Po osiemnastu miesiącach ciężkiej walki o nową ustawę, działkowcy doczekali się dnia w którym weszła ona w życie. Ustawa, która zaczęła obowiązywać  19 stycznia br., zawiera zdecydowaną większość zapisów projektu obywatelskiego, dzięki czemu użytkownicy działek w ROD mogą być spokojni, że najważniejsze z ich praw zostały odpowiednio zabezpieczone. [...]

Co działkowcy myślą o nowej ustawie - 19.01.2014

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny powrót działkowców  do ogrodów po zimowej przerwie będzie przebiegał w o wiele lepszej i spokojniejszej atmosferze, niż było to rok temu. Gwarantem tego jest nowa ustawa działkowa, która weszła w życie dokładnie dziesięć dni temu. Rok temu, o tej samej porze, mało który działkowiec myślał o wypoczynku. Wszyscy mobilizowali siły w celu obrony ustawy gwarantującej dalsze istnienie ogrodów. Na szczęście działania działkowców nie poszły na marne i walka o projekt obywatelki znalazła pozytywny finał.
Z żalem można oceniać tylko postawę garstki osób, która jak się okazuje nie zamierza składać broni i chce nadal walczyć z działkowcami. [...]

Biuletyn Informacyjny i Informator działkowca

Do Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych został już wysłany "Biuletyn Informacyjny (1/2014)", w którym opublikowana została nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, zweryfikowany Statut PZD, dokumenty wdrożeniowe, a także wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD (pobierz wersję elektoniczną Biuletynu). Do BI została także dołączona wkładka z wzorami dokumentów i druków na walne zebrania w ROD (dokumenty do pobrania).

Zobacz także:
Informator działkowca - 17.01.2014 
Trwają prace nad Regulaminem ROD - 16.01.2014 
"Dziennik Trybuna": Temida głucha na krzywdę działkowców cz. 2 - 15.01.2014.

Związek przygotowuje się do wejścia w życie nowej ustawy - 10.01.2014

Zapisy nowej ustawy o ROD zapewniają stosunkowo płynne przejście ogrodów i działkowców do nowej rzeczywistości prawnej. Tym niemniej zmiana ustawy powoduje, iż od jej wejścia w życie, to jest 19 stycznia, w ogrodach będą musiały zacząć funkcjonować nowe rozwiązania. Dlatego od dnia podpisania ustawy przez Prezydenta B. Komorowskiego w Krajowej Radzie PZD ruszyły prace nad dostosowywaniem prawa wewnątrz organizacyjnego do zapisów nowej ustawy. Temu także służyło czwartkowe (9 stycznia 2014r.) posiedzenie Krajowej Rady, podczas którego przyjęte zostały stosowne dokumenty wdrożeniowe. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Związek Miast Polskich chce skierować nową ustawę działkową do Trybunału - 10.01.2014

Przyjęcie dokumentów wdrożeniowych nie było jedynym tematem, nad którym musiała pochylić się -  podczas swojego czwartkowego posiedzenia - Krajowa Rada  PZD. Problemem, który ponownie powrócił w ostatnich dniach, są działania dobrze znanego wszystkim działkowcom Związku Miast Polskich, który, jak się okazuje, nie zamierza składać broni i kończyć walki jaką od dawna toczy z działkowcami. Potwierdzeniem tego jest list, który ZMP skierował do prezydenta Bronisława Komorowskiego, podważając konstytucyjność zapisów nowej ustawy działkowej i zwracając się z prośbą o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

"Dziennik Trybuna": Temida głucha na krzywdę działkowców - 08.01.2014

"Sprawa rodzinnego ogrodu działkowego im. „23-Lutego" w Poznaniu przy ulicy Lechickiej ciągnie się już 15 lat. Przez ten czas zrodziło się wiele pytań i niejasności. Dziś przedstawiamy część z nich. A w przyszłym tygodniu ciąg dalszy tej zawiłej historii "- czytamy w dzienniku "Trybuna". [...]

Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 08.01.2014

W czwartek (9 stycznia) odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady PZD  podczas którego głównym tematem będzie przyjęcie dokumentów dostosowujących  prawo wewnątrz organizacyjne do nowej ustawy.Podczas posiedzenia zweryfikowany zostanie statut  PZD, który będzie obowiązywał do czasu uchwalenia nowego dokumentu przez Krajowy Zjazd Delegatów. [...]

Czytaj starsze wiadomości