Strona główna - Tablica ogłoszeń

Wygaśnięcie mandatów komisji rozjemczych - 24.10.2014

Na mocy zapisów §173 Statutu PZD uchwalonego przez XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 23 października 2014 roku rozwiązaniu ulegają komisje rozjemcze w ROD a mandaty ich członków wygasają. Na podstawie §45 Zarząd ROD do rozwiązywania sporów między działkowcami może powoływać i odwoływać doraźne lub stałe komisje problemowe.

Zieleń naszych osiedli - R.O.D. "Bielany" na osiedlu Klecina we Wrocławiu - 24.10.2014

Dzięki współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Aktywacja, która wydaje aktywację  - bezpłatny miesięcznik - Klecina Ołtaszyn Oporoów w inauguracyjnym listopadowym numerze na rozkładówce (str. 8-9) ukazał się artykuł poświęcony naszemu ogrodowi. Autorem jest Łukasz Netczuk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD i administrator naszej strony internetowej. Zapraszamy do obejrzenia wersji elektronicznej pisma. Egzemplarze dla działkowców dostępne są w biurze Zarządu.

Wielki dzień działkowców, ogrodów i Związku. Relacja z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD - 24.10.2014

Ten Zjazd otworzył nowy rozdział dla działkowców, ogrodów i Związku. Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Ten dzień, z całą pewnością zapisze się w historii ogrodnictwa działkowego w Polsce. [...]

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. Statutu Polskiego Związku Działkowców - 24.10.2014

"Po wnikliwym zapoznaniu się z przedstawionym projektem statutu PZD, Krajowy Zjazd Delegatów PZD uznaje, że dokument ten nie tylko zapewni sprawne funkcjonowanie Związku, ale również odpowiada wymogom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ustawy — Prawo o stowarzyszeniach. Dlatego też Zjazd uznał konieczność przyjęcia przedłożonego projektu statutu" - czytamy w podjętym stanowisku. [...]

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. zebrań wszystkich działkowców - 24.10.2014

"Na zebraniach w 3073 ROD działkowcy potwierdzili, że nie chcą zmian i pozostają w PZD. Przede wszystkim doceniają sprawność w działaniu, doświadczenie i skuteczność Związku w obronie praw działkowców i ogrodów, ale również bieżącą pomoc dla ogrodów w sprawach inwestycyjnych, prawnych, a także finansowych. Podkreślają zrozumiały i prawidłowy system kierowania, zarządzania i nadzoru oraz stwierdzają, że chcą pozostać w PZD, bo pewnie czują się w organizacji potrafiącej skutecznie walczyć o ich prawa, szczególnie, że nadal istnieją i są aktywne środowiska przeciwne istnieniu ogrodów" - czytamy w stanowisku podjętym podczas Zjazdu. [...]

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. dalszego rozwoju ogrodów i Związku - 24.10.2014

"Zjazd stwierdza, że przyszłość i rozwój ogrodów działkowych w naszych miastach zależy od dwóch czynników: od stabilizacji prawnej i otwarcia ogrodów dla mieszkańców miast. Aby ogrody mogły się rozwijać muszą mieć pewność dalszego istnienia, wtedy jest motywacja do inwestowania w infrastrukturę i sens angażowania ludzkiej pracy i ofiarności" - czytamy w stanowisku podjętym na Nadzywczajnym XI Krajowym Zjeździe Delegatów PZD. [...]

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. wyborów samorządowych - 24.10.2014

"Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że rolą organizacji społecznych jest angażowanie się w proces rozwiązywania problemów społecznych i publicznych. Nie chodzi jednak o politykę rozumianą jako walka o władzę, ale o czynny udział w debacie publicznej w celu realizacji wartości i idei będących podstawą ruchu ogrodnictwa działkowego" - czytamy w stanowisku podjętym przez delegatów podczas Zjazdu. [...]

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. działań podejmowanych przez RPO - 24.10.2014

W związku z wystąpieniem skierowanym przez Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz jej wypowiedziami dla mediów, w których kwestionuje konstytucyjność obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, jako najwyższy organ samorządu Polskiego Związku Działkowców wystosował do prof. Ireny Lipowicz swoje stanowisko w tej sprawie. [...]

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD - galeria zdjęć - 24.10.2014

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. ZDJĘCIA. [...]

 

 

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął statut - 24.10.2014

W Warszawie zakończył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, któremu przewodniczyli Izabela Ożegalska z OZ w Łodzi i Tadeusz Jarzębak z OZ w Szczecinie. Delegaci przyjęli nowy statut, który z dniem przyjecia wchodzi w życie. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych dotychczasowy statut obowiązywał tylko do czasu uchwalenia nowego statutu. [...]

"Od dziesięcioleci altana była i jest nieodzownym wyposażeniem działek w ROD" - 23.10.2014

"Apelujemy do Pana Marszałka o szybkie uchwalenie przez Sejm stosownych zmian w ustawach,które zabezpieczą prawa działkowców, aby wydane orzeczenia przez NSA nie stanowiły już pułapki" - piszą do Marszałka Sejmu RP Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie. [...]

"Działki nie są zaniedbane" - 22.10.2014

„Ogrody działkowe to slumsy, które powinny jak najszybciej zniknąć z naszych miast". Chociaż powiedział to pewien znany polityk dość dawno temu, działkowców do dziś bulwersuje ta opinia. Wiedzą przecież, jak wiele milionów złotych przeznaczyli na kolejne inwestycje i remonty w ogrodach, aby poprawić ich estetykę" - czytamy w Dzienniku Trybuna. [...]

"Dlaczego Platforma Obywatelska chce zgłosić swój projekt?" - 22.10.2014

"Zadajemy sobie pytanie, dlaczego dopiero teraz tj. aż po 10 miesiącach od znanego i precedensowego wyroku NSA z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie altan, Platforma Obywatelska zamierza zgłosić w Sejmie RP swój projekt, w sprawie występowania altan ogrodowych w ogrodach. Może warto jest wcześniej otworzyć się na współpracę z Obywatelskim Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej, w kwestii merytorycznej projektu PO?" - piszą do Rafała Grupińskiego, Przewodniczącego PO, działkowcy z ROD "Luwena" w Lubsku. [...]

"Czas zacząć tworzyć warunki do rozwoju ogrodów, a nie tworzyć stałe zagrożenia" - 22.10.2014

"Po zapoznaniu się z pani zarzutami stwierdzamy, że są one nie prawdziwe i bezzasadne. Dlatego z całą odpowiedzialnością protestujemy, mamy dobrą nową ustawę ogrodową i najwyższy czas zacząć tworzyć warunki do rozwoju ogrodów, a nie tworzyć stałe zagrożenia. Prosimy o wycofanie wniosku podważającego konstytucyjność ustawy o ogrodach działkowych" - piszą w swoim stanowisku użytkownicy działek w ROD "Ziemia Bytomska" w Rudzie Śląskiej. [...]

" Każdy z prawdziwych działkowców zgodzi się z tezą, iż orzeczenie NSA jest niedorzeczne" - 22.10.2014

"Nierealne jest funkcjonowanie takich altan w ogrodach działkowych, jak wskazali to sędziowie NSA w swoim wyroku — czyli lekkich ażurowych konstrukcji. Na każdej działce znajdują się narzędzia, sprzęty takie jak np. kosiarka, czy meble ogrodowe, które muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, aby „nie dostały nóg" - piszą działkowcy ROD "Wodnik" w Toruniu. [...]

"Zwracamy się z apelem i prośbą do Pana Marszałka o udzielenie swego poparcia" - 21.10.2014

"Jesteśmy przekonani, że Pan Marszałek użyje swego autorytetu i udzieli poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy oraz skieruje na szybką scieżkę legislacyjną" - piszą do Marszałka Sejmu RP Instruktorzy Krajowi i Okręgowi Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu. [...]

"Usilnie prosimy o niezwłoczne skierowanie projektu ustawy na drogę legislacyjną i udzielenie projektowi poparcia" - 21.10.2014

"W imieniu ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu liczącego 640 działek zwracamy się do Pana Marszałka z apelem i prośbą o szybkie nadanie biegu sprawie zmiany prawa dotyczacego altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych". [...]

"W Bazylei, Szwajcaria " - 20.10.2014

„NIE” dla planów rozbudowy miasta na południowych i wschodnich obrzeżach miasta: szansa na rozwój miasta, bez utraty terenów zielonych" - czytamy na Stronie Internetowej Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu. [...]

 

 

"Nie pozwolimy, aby stanowisko NSA doprowadziło do grabienia nas" - 20.10.2014

"Dlaczego dopiero teraz Naczelny Sąd Administracyjny opierając się na idiotycznym zapisie definicji altany rozpętuje kolejną wojnę o działki. Nowa Ustawa z dnia 13.12.3013 roku mówi że altany na działkach mogą mieć wymiary do 35 m 2 i nie jest nigdzie opisane jakie ma spełniać wymagania techniczne jak i z czego ma być wybudowana" - czytamy w liście od Zarządu ROD "Sielanka" w Rudzie Śląskiej. [...]

"Związek jest dla nas gwarantem w obronie naszych praw i ogrodów" - 20.10.2014

"Działkowcy zgodnie z ustawą o R.O.D z dnia: 13.12.2013r. mają wybór i wybierają to co dla nas jest dobre i sprawdziło się w działaniach a w szczególności w obronie praw działkowców. Obrona przez Polski Związek Działkowców jest bardzo skuteczna do tej pory i chcemy dalej być w tej organizacji. Dosyć pustych obietnic Pani jako Rzecznik Praw Obywatelskich ma obowiązek bronić Polskich działkowców"- piszą działkowcy uczestniczący w Rejonowym Dniu Działkowca zorganizowanym w Delegaturze Rejonowej w Tarnowskich Górach. [...]

Wystąpienie Komitetu "Stop rozbiórkom altan" do marszałka Sejmu R. Sikorskiego - 17.10.2014

"Wyrażamy nadzieję, że dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu się Pana Marszałka w sprawę, możliwe będzie szybkie rozpoczęcie i sprawne przeprowadzenie procesu legislacyjnego ustawy, która nie budzi większych kontrowersji, a na którą czekają setki tysiecy właścicieli altan w ROD" - czytamy w liście Komitetu skierowanym do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. [...]

Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło 704 745 obywateli - 17.10.2014

9 października br. przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan” oraz działkowcy złożyli w Sejmie 696 522 tysiące podpisów, jakie udało im się zebrać pod projektem, mającym na celu obronę altan przed masową rozbiórką. [...]

 

 

"Gdzie była PO kiedy NSA wydał pierwszy wyrok w sprawie altany działkowej" - 16.10.2014

"Z wielkim zdziwieniem przyjąłem wiadomość, że Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zamierza wnieść swój własny projekt o zmianie ustawy Prawo Budowlane w sytuacji, gdy działkowcy w liczbie 700 tysięcy podpisami poparli działania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom Altan" i złożyli już w Sejmie stosowne dokumenty" - pisze do Marszałka Sejmu RP Marian Sekulski z ROD "Wojska Polskiego" w Koszalinie. [...]

Dziennik Trybuna: "Działkowcy złożyli w Sejmie 700 tys. podpisow poparcia" - 15.10.2014

"W miniony czwartek przedstawiciele Komitetu „Stop rozbiórkom altan" i działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 tys. podpisów, jakie udało im się zebrać pod projektem obywatelskim, mającym uchronić przed masową rozbiórką 900 tys. altan w rodzinnych ogrodach działkowych. Posłowie zadeklarowali, że nie będą przedłużali prac sejmowych i projekt działkowców szybko wejdzie w życie" - czytamy w dzisiejszym wyadniu Dziennika Trybuna. [...]

Wystąpienie Komitetu "Stop rozbiórkom altan" do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej - 14.10.2014

"Komitet jest reprezentantem 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem. W ich imieniu zwracamy się do Pana o rozważenie możliwości wycofania się przez Klub PO ze składania osobnego projektu ustawy. Biorąc pod uwagę etap w jakim już znajduje się inicjatywa obywatelska, z punktu widzenia działkowców dużo korzystniejszym byłoby poparcie przez parlamentarzystów PO idei szybkiego przystąpienie przez Sejm do prac nad projektem zgłoszonym przez Komitet" - czytamy w piśmie Komitetu "Stop rozbiórkom altan" skierowanym do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. [...]

Ciągle wpływają podpisy poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy - 13.10.2014

W dniu 9 października br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” złożył prawie 700.000 podpisów do Sejmu. Tym samym formalnie zakończono etap zbierania podpisów pod projektem ustawy. Nie oznacza to jednak, że poparcie dla inicjatywy obywatelskiej ogranicza się do powyższej liczby podpisów. [...]

To nie PZD blokuje rejestrację statutów wyodrębnionych ogrodów! - 13.10.2014

Postanowieniem z dnia 24 września 2014 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  odmówił wpisu do KRS Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu." [...]

"Pod rozwagę działkowcom" - 13.10.2014

Często mała aktywność niektórych działkowców, wynika z braku przekonania, że kierowane przez nich listy są analizowane i czy w ogóle warto pisać?
Jak się jednak okazuje, w "KRONICE SEJMOWEJ" NR 69 (794) z dnia 15 września 2014 roku, na stronie 37 znajduje się taka oto analiza:
"W sierpniu 2014 r. w Biurze Korespondencji i In­formacji zarejestrowano 778 listów, zaadresowanych do Marszalka Sejmu (22,9%), komisji sejmowych (6,8%) oraz pozostałych adresatów, tj. Sejmu, Kancelarii Sej­mu, biur Kancelarii Sejmu (70,3%)." [...]

Stanowisko Prezydium OZM PZD w sprawie ” Oświadczenia w sprawie naruszenia praw działkowców” posła Przemysław Wiplera - 13.10.2014

29 września 2014 r. na stronie internetowej posła Przemysława Wiplera (www.wipler.pl) ukazało się "Oświadczenie w sprawie naruszania praw działkowców". Przedmiotowy tekst jest kłamliwym paszkwilem na działalność PZD. Swoje zarzuty Pan Poseł wystosował odnosząc się glównie do jednego ROD z terenu Warszawy, w którym to zdaniem Pana Posła dochodzi do naruszenia przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD postanowień ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych." [...]

Działkowcy składają podpisy (galeria zdjęć) - 09.10.2014

„Nie oddamy naszych altan”- skandowali dziś przed Sejmem przedstawiciele Komitetu „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” oraz działkowcy, którzy przyjechali do Warszawy, by złożyć blisko 700 000 podpisów, jakie udało im się zebrać pod projektem obywatelskim, mającym uchronić przed masową rozbiórka 900 000 altan w rodzinnych ogrodach działkowych. [...]
Czytaj też:
Wicemarszałek Sejmu E. Grzeszczak: Sejm nie będzie przedłużał prac nad projektem „Stop rozbiórkom altan” - 10.10.2014  
Spotkanie u wicemarszałka Marka Kuchcińskiego - 10.10.2014  
Działkowcy u wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha - 10.10.2014  

Działkowcy składają podpisy (galeria zdjęć) - 09.10.2014

9 października działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 000 podpisów, które zebrali pod projektem "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN". Złożenie podpisów poprzedziła konferencja prasowa w której wizęli także udział posłowie, reprezentujący rózne parie polityczne. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ (LINK) [...]

Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już ponad 694 tysiące osób - 09.10.2014

Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już ponad 694 tysiące osób. [...]

Dziennik Trybuna: "Działkowcy nie chcą się dzielić" - 08.10.2014

"Jeszcze tylko przez niecałe cztery miesiące działkowcy będą decydować o tym, czy chcą nadal pozostać w Polskim Związku Działkowców, czy odłączyć się od niego I działać na własną rękę. Na razie na rewolucję się nie zanosi" - czytamy w środowym wydaniu "Dziennika Trybuna". [...]

ROD "Bielany" zostaje w PZD - 04.10.2014

Zebranie wszystkich działkowców ROD "Bielany", które odbyło się w dniu 04.10.2014 r. w Domu Działkowca w drugim terminie o godz. 11:00po dyskusji podjęło prawomocną uchwałę o pozostawieniu ROD "Bielany" w strukturach PZD

W pierwszym terminie frekwencja wyniosła 30% (115 osób), tym samym nie możliwe było podjęcie wiążącej uchwały z powodu braku kworum (50%). Zebranie w I terminie rozwiązano. [...]

Wystąpienie Komitetu do Marszałka Sejmu w sprawie złożenia podpisów - 03.10.2014

Komitet "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" poinformował marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, iż 9 października br. do Sejmu przybędzie delegacja działkowców, w celu złożenia obywatelskiego projektu ustawy nowelizującego prawo budowlane wraz z podpisami obywateli. Komitet wyraził nadzieję, że z uwagi na skalę społecznego poparcia udzielonego projektowi, marszałek Sejmu zechce spotkać się z przedstawicielami Komitetu. Treść wystąpienia zamieszczamy w załączniku. [...]

Spalanie na działkach surowo zabronione - 02.10.2014

Jesienne porządki w ogrodach działkowych rozpoczęły się na dobre. Niestety, podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, pojedynczy działkowcy dopuszczają się spalania liści czy gałęzi. Krajowa Rada PZD przypomina o bezwzględnym zakazie palenia ognisk na działkach. Za złamanie zakazu grozi sroga kara. [...]

"Sytuacja, w jakiej znaleźli się działkowcy jest kuriozalna" - 01.10.2014

"Od samego początku istnienia ogrodów działkowych na działkach wznoszone były różnego rodzaju altany, a obiekty te tak wrosły w krajobraz ogrodów, że obecnie w zasadzie nikt nie wyobraża sobie działki bez altany drewnianej lub murowanej. Chcąc wykonać wyrok NSA praktycznie wszystkie altany należałoby rozebrać" - piszą członkowie Prezydium OZ Podkarpackiego w Rzeszowie do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. [...]

Uroczystości jubileuszowe 190-lecia ROD w Koźminie Wielkopolskim - 01.10.2014

W dniu 27 września 2014 roku w Koźminie Wielkopolskim odbyły się uroczystości jubileuszowe 190 – lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich.Prezes OZ PZD w Kaliszu przekazał Prezesowi ROD okazały puchar od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego wraz z życzeniami oraz Dyplom okolicznościowy od Prezydium Krajowej Rady. Z okazji tak ważnego jubileuszu Prezydium Krajowej Rady PZD przyznało Ogrodowi nagrodę pieniężną. [...]

Dziennik Trybuna: Czy RPO przerwie milczenie? - 01.10.2014

"Już ponad tysiąc zbiorowych i indywidualnych listów działkowców zalega na biurku Rzecznik Praw Obywatelskich. W ten sposób wyrażają oni swój zdecydowany sprzeciw wobec szkodliwych działań podejmowanych przez prof. Irenę Lipowicz. Wszystko wskazuje jednak na to, że RPO nie traktuje działkowców do końca poważnie, ponieważ przez trzy miesiące nie pofatygowała się, by odpowiedzieć na chociaż jedno z ich wystąpień" - czytamy w "Dzienniku Trybuna". [...]

"Wyrok NSA jest kolejną próbą podważenia zasadności istnienia ogrodów" - 30.09.2014

"Wyrok NSA w naszym odczuciu jest kolejną próbą podważenia zasadności istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i doprowadzenia do rozbicia jedności działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Dlatego podjęta została inicjatywa obywatelska mająca na celu wprowadzenie do polskiego prawa definicji altany ogrodowej. Pod obywatelskim projektem ustawy zostało zebrane przez działkowców dotychczas prawie pół miliona podpisów" - piszą uczestnicy narady szkoleniowej w Stargardzie Szczecińskim. [...]

"Wszystkie altany budowane były kilkadziesiąt lat temu z cegły lub drewna" - 30.09.2014

"Ustawa o ROD mówi o o altanach 35m2 z okreśkniem wysokości , skośnego LUB płaskiego dachu, a nie mówi o czymś co ma mieć ściany ażurowe. Jesteśmy przekonani , że altana to budynek, a nie jakaś ażurowa konstrukcja. W naszym ogrodzie wszystkie altany budowane były kilkadziesiąt lat temu z cegły lub drewna" - piszą działkowcy ROD RELAX 27 w Poznaniu. [...]

Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 28.09.2014

25 września br. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, poza członkami KR PZD, udział wzięli także członkowie komisji statutowej, gdyż jeden z najważniejszych tematów narady dotyczył nowego statutu PZD. [...]

Stanowisko KR PZD w sprawie wyborów samorządowych - 28.09.2014

Krajowa Rada PZD uznaje, że Związek powinien aktywnie uczestniczyć w zbliżających się wyborach samorządowych, które mają zasadnicze znaczenie dla losu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Decyzje, jakie zapadają na szczeblu gmin i innych jednostek samorządowych, rzutują bezpośrednio na funkcjonowanie ROD. [...]

Stanowisko KR PZD w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców - 28.09.2014

Krajowa Rada PZD na bieżąco śledzi i ocenia stan przeprowadzania zebrań wszystkich działkowców, do odbywania których zobligowała PZD ustawa z dnia 13 grudnia 2014 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. [...]

Stanowisko KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 28.09.2014

Od wielu lat Związek podejmuje działania związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD. Działania te polegają m.in. na pozyskiwaniu dokumentacji formalno-prawnej, ujawnianiu praw przysługujących PZD do gruntów ROD w księgach wieczystych, zabezpieczaniu istnienia ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy też obronie ROD przed negatywnymi skutkami roszczeń. [...]

Uchwały Krajowej Rady PZD - 28.09.2014

Podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 25 września br. Krajowa Rada PZD przyjęła liczne uchwały w sprawie Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się 23 października, w tym: 
- w sprawie przedłożenia pod obrady Zjazdu  projektu statutu PZD; 
- w sprawie tematów, w których powinien się wypowiedzieć  Zjazd; 
- w sprawie porządku obrad Zjazdu oraz w sprawie  utrzymania mandatu komisji statutowej. [...]

Stanowisko KR PZD w sprawie realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych - 28.09.2014

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nałożyła na Polski Związek Działkowców obowiązki, wyznaczając równocześnie termin ich realizacji. [...]

 

"Definicja altany wg NSA nie spełnia naszych oczekiwań i potrzeb" - 28.09.2014

"W pełni popieramy zaproponowaną przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej akcję „STOP rozbiórkom altan", której celem jest dokonanie zmian w Prawie budowlanym i niektórych innych ustaw. Apelujemy do Pani Premier o poparcie naszej inicjatywy. Bardzo liczymy na wsparcie ze strony Rady Ministrów, które pozwoli na szybkie przeprowadzenie procesu legislacyjnego w Sejmie" - piszą działkowcy z ROD „Kolejarz II" w Przeworsku. [...]

"Pani Rzecznik stała się advocatus diaboli czyli obrońcą sprawy niesłusznej" - 26.09.2014

"Czas na refleksje i zrozumienie, że to Pani winna być dla obywateli a nie odwrotnie. Opinią a także definicją altany ogrodowej chce Pani nas cofnąć do ery Indian, którzy zamieszkiwali w wigwamach, lecz i one były nieprzemakalne i chroniły przed wiatrem, śniegiem  i deszczem. Wigwamy prezentuje się w chwili obecnej w skansenach jako ciekawostka turystyczna" - piszą działkowcy Renata i Józef Pisarscy z ROD "Rębiechowo" w Gdańsku. [...]

"Tu wcale nie chodzi o nasze stare altanki" - 25.09.2014

"To nie jest normalne, żeby po tylu latach istnienia ogrodów i altanek w takim formacie, jak teraz, doszukiwać się innej definicji i funkcji, jaką altanki maja spełniać na działkach. Ja dobrze wiem, że tu nie chodzi stricte o nasze altanki, ale o grunty, na jakich stoją ogrody" - pisze prezes ROD „Pionier" w Przeworsku Władysław Dziedzic. [...]

Dziennik Trybuna: "Absurd zgodny z prawem" - 24.09.2014

19 września zapadł kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który potwierdził, że konieczna jest jak najszybsza zmiana przepisów prawa budowlanego. Od kilku miesięcy Naczelny Sąd Administracyjny bada, czy altany w rodzinnych ogrodach działkowych mąją parametry zgodne z prawem. Niestety, luki w prawie budowlanym powodują, że zapadąją kolejne niekorzystne dla działkowców wyroki. [...]

"Wyrażamy stanowcze NIE przeciw decyzji NSA" - 24.09.2014

"Zarząd ROD „Kolejarz w imieniu swoim jak również wszystkich działkowców tego ogrodu zwraca się z apelem o zajęcie się sprawą altan i znowelizowanie przepisów prawa budowlanego. Ponadto zdecydowanie popieramy Obywatelski Projekt „STOP rozbiórkom altan. Zwracamy się z prośbą do Pani Minister o zmianę zapisu definicji pojęcia „altana ogrodowa" w prawie budowlanym"- piszą działkowcy z Przeworska. [...]

"Mam dosyć zastanawiania się nad formułami demokracji, która lekceważy mój głos" - 24.09.2014

"Uważam, że nie powinna Pani podważać unormowań prawnych wypracowanych przez szerokie grona społeczne w trakcie konsultacji i spotkań, popartych autorytetami Sejmu, Senatu, posłów, Prezydenta RP, które zapewniają mi możliwość demokratycznego wyboru działania z ludźmi, których sama wybieram" - pisze Jolanta Bom ze Świebodzina. [...]

"Powoływanie się na wystąpienia niezarejestrowanych stowarzyszeń jest nie na miejscu " - 23.09.2014

"Wystąpienia stowarzyszeń niezarejestrowanych,  uważamy za bezzasadne i wręcz szkodliwe dla polskiego ruchu działkowego. Ponieważ główną intencją autorów tych wystąpień do RPO jest żądanie likwidacji PZD i jego majątku. PZD jest organizacją skupiającą ponad miliona działkowców, jest on obrońcą  i ostają swoich członków" - piszą działkowcy z RDO "Szafran" w Kłodzku. [...]

"RPO stara się upokorzyć najbiedniejszą warstwę polskiej ludności" - 23.09.2014

"Pani Rzecznik zamiast zająć się problemami zwykłych biednych Obywateli (do których Pani Urząd został ustanowiony) mających trudności w codziennym życiu, stara się upokorzyć najbiedniejszą warstwę polskiej ludności - działkowców, sugerując Pani Wicepremier Bieńkowskiej przyjrzenie się niekonstytucyjności naszej Ustawy" - pisze działkowiec Wojciech Maliszewski ze Świebodzina. [...]

List otwarty uczestników Okręgowego Dnia Działkowca na 44 Wyspach Świnoujście 20.09.2014 do Pani Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz w obronie obywatelskiej ustawy o ROD - 23.09.2014

Szanowna Pani Profesor - Zgromadzeni w dniu 20 września 2014r. uczestnicy Okręgowego Dnia Działkowca by wspólnie świętować dożynki działkowe, pragną przesłać na Pani ręce wyrazy zaniepokojenia i obaw, jakie w naszym środowisku wywołują podejmowane przez Panią profesor inicjatywy wobec ustawy o ogrodach działkowych. Przyjęcie przez Sejm w dniu 13 grudnia 2013r., ustawy o ROD, było efektem wielomiesięcznych starań całej działkowej społeczności zaangażowanej w ideę obywatelskiego projektu ustawy. [...]

Działkowe wypieki oraz wina i nalewki - 23.09.2014

Na tegorocznych obchodach Krajowych Dniach Działkowca, które odbyły się w dniu 6 września na terenie ROD „Rakowiec” w Warszawie po raz pierwszy przeprowadzony został konkurs „Działkowych wypieków” oraz konkurs „Działkowych win i nalewek”. [...]

Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 398 tysięcy osób - 23.09.2014 

Akcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 398 tysięcy osób. [...]

Komisje Rozjemcze PZD oraz ich dalsze funkcjonowanie w ramach nowego Statutu PZD - 22.09.2014 

Aktualny stan prawny definiuje postępowanie przed komisjami rozjemczymi w strukturach Polskiego Związku Działkowców (zwanego dalej „PZD”) jako dwuinstancyjne. Na poziomie rodzinnych ogrodów działkowych (dalej zwanych „ogrodami”) działają komisje rozjemcze, których orzeczenia podlegają odwołaniu do Okręgowej Komisji Rozjemczej. Krajowa Komisja Rozjemcza jest najwyższym organem orzekającym i rozjemczym w PZD. [...]

Zwiadomienie o ustawowym zebraniu wszystkich działkowców - 20.09.2014

Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy o ROD Zarząd ROD im. Bielany zawiadamia, iż w dniu 04.10.2014 r. w Domu Działkowca o godz. 10:00 odbędzie się zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ww. ROD. [...]

9 października przekazujemy podpisy do Sejmu - 19.09.2014 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN wstępnie zaplanował, iż przekazanie projektu ustawy wraz z podpisami nastąpi 9 października br. (czwartek). Decyzja ta podyktowana jest harmonogramem posiedzeń Sejmu, została także skonsultowana z Prezydium KR PZD.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o nadsyłanie podpisów do siedziby Komitetu do dnia 6 października br. Przesyłając podpisy z wyprzedzeniem unikniemy ryzyka, iż nie dotrą na czas i się zmarnują. [...]

Działkowiec nie zapłaci podatku od odszkodowania - 19.09.2014 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach potwierdził utrwalone stanowisko PZD w sprawie opodatkowania odszkodowań dla działkowców z tytułu likwidacji ROD. Od wielu lat Związeku bowiem twierdzi, że przedmiotowe odszkodowania objęte są zwolnieniem podatkowym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. [...]

Dziennik Trybuna: "Brońmy swoich altan" - 17.09.2014 

"Jeszcze przez miesiąc działkowcy mogą składać podpisy pod obywatelskim projektem, który ma uchronić ich altany przed masową rozbiórką. Potem projekt trafi do Sejmu, gdzie o jego dalszych losach zdecydują posłowie" - czytamy w Dzienniku Trybuna". [...]

Opłata wynikająca z § 148 ust. 4 i5 projektu Statutu PZD - 17.09.2014 

Zgodnie z przepisami ustaw prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) oraz ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40) – każda organizacja pozarządowa jaką jest stowarzyszenie ogrodowe, utrzymuje się sama z składek członkowskich i innych opłat zbieranych w ramach struktur organizacji. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych oprócz wprowadzenia nowej formy organizacji – stowarzyszenia ogrodowego, jednocześnie mocno ograniczyła możliwości jej utrzymywania. [...]

Członkowie współdziałający – kim są i jaka jest ich rola? - 16.09.2014 

Wejście w życie nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. spowodowało w myśl art. 68 konieczność uchwalenia nowego statutu stowarzyszenia ogrodowego PZD. Z uwagi na poddanie tekstu statutu szerokim konsultacjom na szczeblu okręgowym, a przede wszystkim ogrodowym oraz napływającymi propozycjami i uwagami ze strony szeroko rozumianego środowiska działkowców, zasadnym wydaje się przybliżenie tych zagadnień, które wprowadzają nowe konstrukcje statutowe. [...]

Narada inspektorów OZ PZD ds. terenowo-prawnych - 15.09.2014 

W dniach 10-11 września 2014 r. odbyła się w Warszawie narada dla inspektorów OZ PZD ds. terenowo-prawnych. Narada została zorganizowana i przeprowadzona przez Krajową Radę PZD. Głównym jej celem było wypracowanie dalszych działań związanych z wdrażaniem ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. [...]

Laureaci konkursu krajowego „ROD roku 2014” opowiadają o swoich ogrodach - 12.09.2014 

Konkursy, w których co roku startują ogrody i poszczególne działki to okazja, by pochwalić się swoją pracą, czy to indywidualną, czy też wspólną – wszystkich działkowców. W ROD nic nie robi się samo z siebie. By ogród był bezpieczny, piękny, funkcjonalny, ekologiczny, dobrze wypromowany i czy zagospodarowany, potrzeba wiele trudu i ludzkiej pracy. Wszystkich, którzy biorą udział w konkursach łączy jedno – pasja do ogrodu. Z każdym rokiem rośnie poprzeczka, bo i działki i ogrody stają się coraz piękniejsze.  [...]

Interpelacja poselska ws. zmiany przepisów dotyczących altan - 12.09.2014 

Poseł PiS Zbigniew Chmielowiec złożył na ręce Pani Marszałek interpelację w sprawie zmiany przepisów dotyczących altan na ogrodach działkowych skierowaną do Wicepremier - Minister Infrastruktury i Rozwoju. W interpelacji pojawiły się m.in. pytania o to, czy Pani Premier poprze przygotowany przez PZD projekt nowelizacji ustawy? Czy widzi potrzebę niezwłocznego uregulowania prawnego w sprawie altan działkowych, a także jakie zmiany planuje wprowadzić resort w poruszonej kwestii.  [...]

Czy nr PESEL jest aż taką tajemnicą? - 12.09.2014 

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi konieczności podawania numeru PESEL przez osoby podpisujące się na listach poparcia pod obywatelskim projektem ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN, informujemy, iż wskazanie numeru jest warunkiem uznania ważności podpisu. Wymóg ten wynika z ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.  [...]

List otwarty Uczestników Krajowych Dni Działkowca 2014 r. do Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz w obronie obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 08.09.2014 

"Zgromadzeni w dniu 6 września 2014r. uczestnicy Krajowych Dni Działkowca, którzy zjechali do Warszawy z całej Polski by wspólnie świętować dożynki działkowe, pragną przesłać na Pani ręce wyrazy zaniepokojenia i obaw, jakie w środowisku działkowców wywołują inicjatywy podejmowane przez Panią profesor wobec ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Apelujemy  o zaprzestanie angażowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w działania wymierzone przeciwko obywatelskiej ustawie o ROD "- czytamy w liście.  [...]

Krajowe Dni Działkowca na zdjęciach - 08.09.2014 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się 6 września br. w ROD "Rakowiec" w Warszawie (zobacz galerię).  [...]

Apel do działkowców i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 08.09.2014 

"Zwracamy się do Was o kontynuowanie solidarnej obrony naszych wspólnych praw i nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nieprzyjaznym nam środowiskom wciąż zależy na przejęciu terenów ogrodów działkowych. Nie możemy dopuścić do tego, by  w miejscu altan powstały biurowce, apartamentowce czy galerie handlowe. Pamiętajmy, że jedność jest gwarantem naszego sukcesu" - czytamy w Apelu uczestników Krajowych Dni Działkowca 2014r.  [...]

List Unii Miasteczek Polskich do uczestników Krajowych Dni Dziłkowca - 08.09.2014 

Unia Miasteczek Polskich skierowała list do uczestników Krajowych Dni Dzialkowca w którym zapewniła o swoim poparciu dla działkowcvów i ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zapewniła także, że popira akcję "Stop rozbiórkom altan", która ma na celu obronę altanprzed masową rozbiórką. [...]

Działkowcy piszą, a RPO milczy... - 05.09.2014 

"Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każdy urzędnik, a nim z pewnością jest RPO, ma obowiązek udzielać odpowiedzi na kierowane przez OBYWATELI pisma czy listy.Działkowcy, pełnoprawni Obywatele listy piszą, piszą, piszą …. a  Rzecznik milczy" - pisze w liście do RPO Bogusław Dąbrowski z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni. [...]

Altany w holenderskich ogrodach działkowych - 04.09.2014 

W Holandii altany są rozumiane tak samo jak w naszym kraju. Spośród prawie dziesięciu odwiedzonych ogrodów nie zauważono ani jednego obiektu, który przypominałby altanę w rozumieniu lekkiej konstrukcji o ażurowych ścianach. Obiekty stawiane przez holenderskich działkowców stanowią raczej niewielkie budynki wypoczynkowo-rekreacyjne. [...]

Spotkanie europejskich działkowców w Utrechcie - 03.09.2014 

Ogrody działkowe w centrum uwagi – to hasło, które przyświecało tegorocznemu Międzynarodowemu Kongresowi Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych, który odbył się w dniach 28-30 sierpnia w Utrechcie. Poza reprezentantami 14 państw europejskich w Kongresie wzięli także udział przedstawiciele polskich działkowców z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.  [...]

"Działkowcom potrzebna jest solidna, murowana altana" - 29.08.2014 

"Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego interpretacja jak powinna wyglądać altanka na działce, postawiła wszystkich działkowiczów w osłupienie" - piszą działkowcy ROD „ Kolejarz " w Bolesławcu.  [...]

Porozumienie pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców i Związkiem Miast Polskich podpisano w Poznaniu - 27.08.2014 

W dniu 22 sierpnia 2014r. w Urzędzie Miasta Poznania doszło do podpisania oczekiwanego porozumienia. Reprezentujący PZD prezes Związku Eugeniusz Kondracki wraz z członkiem Prezydium KR PZD Zdzisławem Śliwą podpisali ze Związkiem Miast Polskich reprezentowanym przez Prezesa Związku , Prezydenta Poznania  Ryszarda Grobelnego Porozumienie, które kończy spór i określa warunki dalszej współpracy na rzecz rozwoju ogrodów działkowych z poszanowaniem interesów miast i ich mieszkańców.  [...]

Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich zabrała głos w sprawie ogrodów działkowych - 22.08.2014 

W Rzeczpospolitej, w dodatku Rzecz o Prawie, w dniu 20 sierpnia 2014 r. ukazał się obszerny artykuł P. Ireny Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich pod tytułem „Ogródki działkowe a konstytucja”. Jest to reakcja Pani Rzecznik na wystąpienia, nie tylko jak pisze „niektóre oddziały tej organizacji (chodzi o PZD)”, ale wielu jednostek, a przede wszystkim na wystąpienia wielu indywidualnych działkowców. Ze wszystkimi listami można zapoznać się na stronie PZD i może wówczas ich wymowa trafi do opinii publicznej, co obywatele myślą o inicjatywie Pani Rzecznik Praw Obywatelskich.  [...]

Rozstrzygnięcie konkursu "Wzorowa Działka Roku 2014" - 19.08.2014

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie §150 ust. 2 pkt. 1 w związku z § 7 statutu PZD oraz uchwały nr 53/2014P Prezydium KR PZD z dnia 5 marca 2014 r. podjęło uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Wzorowa Działka Roku 2014 roku”.  [...]

Czytaj także:
Nagroda specjalna Prezydium KR PZD dla zmodernizowanej działki - 19.08.2014  
Rozstrzygnięcie konkursu krajowego „Rodzinny Ogród Działkowy 2014 roku" - 19.08.2014 
Krajowe Dni Działkowca 2014 - 18.08.2014.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odpowiada KR PZD - 13.08.2014 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w odpowiedzi na pismo KR PZD oraz w nawiązaniu do licznych wystąpień działkowców, zajęło stanowisko w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Ministerstwo podkreśliło, że na bieżąco monitoruje sprawę rodzinnych ogrodów działkowych, jednak ocena zgodności nowej ustawy o ROD z Konstytucją nie należy do kompetencji resortu. [...]

Czytaj także:
Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie wystąpienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Rzecznika Praw Obywatelskich - 06.08.2014  
Wystąpienie KR PZD do Klubów Parlamentarnych - 06.08.2014 
Dziennik Trybuna: "Rzecznik Praw Obywatelskich rozpętała burzę w ogrodach" - 06.08.2014  
Wystapienie KR PZD do Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej - 30.07.2014  
Wystąpienie KR PZD do Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz - 30.07.2014  
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na wystąpienie RPO prof. Ireny Lipowicz - 30.07.2014  
Wystąpienie Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz - 30.07.2014  
Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie zaangażowania autorytetu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w próbę podważenia zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 17.07.2014.

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców - 17.07.2014 

Działkowcy w 603 ROD  niemal jednogłośnie podjęli uchwałę o pozostaniu w PZD, podkreślając korzyści wynikające z trwania w ogólnopolskiej organizacji. Działkowcy mają świadomość tego, że w ostatnim czasie po raz kolejny ujawniły się grupy, które nie mogą pogodzić się z tym, że nowa ustawa o ROD, która dobrze zabezpiecza ich prawa, weszła w życie. Jedynym skutecznym narzędziem obrony, tak jak dotychczas, może być tylko jedność, solidarność i trwanie razem. [...]

Marszałek Sejmu zarejestrowała Komitet „STOP rozbiórkom altan” - 17.07.2014 

16 lipca br. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz podpisała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan”  projektu ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. [...]

Dotacje dla ROD - 16.07.2014 

W 2013 roku Polski Związek Działkowców udzielił wsparcia finansowego dla  1273 ROD w łącznej wysokości ponad 16 milionów złotych. Dzięki tym środkom mogło być zrealizowanych wiele zadań inwestycyjno-remontowych, służących ogółowi działkowców i poprawiających jakość korzystania  z działki w ROD. Polski Związek Działkowców dalej wspiera w tym względzie  ogrody, gdyż w I półroczu 2014 roku wsparcie finansowe otrzymało  238 ROD na łączną kwotę biska 2 milionów złotych. [...]

Czytaj także:
Dziennik Trybuna: "PZD reguluje stan prawny gruntów ROD" - 16.07.2014  

Komunikat Pezydium KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów rod na podstawie art. 76 ustawy o ROD - 14.07.2014  
Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2013 roku - 11.07.2014  
PZD reguluje stan prawny gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD - 30.05.2014.

Przeniesienie a ustanowienie prawa do działki - 10.07.2014 

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady nabywania prawa do działek rodzinnych w rodzinnych ogrodach działkowych. Zasadniczo rozróżniamy więc nabycie w drodze przeniesienia lub ustanowienia praw do działki. Ponadto możliwe jest wstąpienie w prawa po zmarłym działkowcu przez jego małżonka oraz nabycie praw na podstawie orzeczenia sądowego. [...]

Czytaj także:
Prawo do działki według nowej ustawy - 01.07.2014  
Projekt nowego statutu PZD trafia do konsultacji - 26.06.2014 
Zweryfikowany Regulamin Postępowania Komisji Rozjemczych - 31.05.2014

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie wykazu ROD objętych roszczeniami - 01.07.2014 

Dokonana ocena stanu roszczeń do gruntów ROD na dzień 30 kwietnia 2014 r.  wykazała, że 163 ROD o powierzchni 546,9119 ha i liczbie działek rodzinnych – 12 881 objętych jest roszczeniami, które są realizowane na drodze sądowej lub administracyjnej oraz 140 ROD o powierzchni 573,7782 ha i liczbie działek rodzinnych – 13 680 objętych jest roszczeniami bez wszczętego postępowania sądowego lub administracyjnego. [...]

Czytaj także:
Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie roszczeń do gruntów ROD w 2014 roku - 27.06.2014

PZD inicjuje kolejny projekt obywatelski - 26.06.2014 

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbyło się 26 czerwca br. powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom altan". Jego zawiązanie podyktowane jest potrzebą nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która wykluczy ryzyko rozbiórki altan, co bez zmiany prawa grozi nawet 900 000 działkowców. [...]

Altana to niewielki domek, a nie ażurowa konstrukcja - 09.06.2014 

Ogrodnictwo działkowe w Polsce rozwija się już od XIX wieku. Nieodłącznym elementem działek zawsze były altany, przypominające małe domki. Wbrew przedstawionej przez NSA definicji, nie są to ażurowe konstrukcje. Wskazuje na to wieloletnia tradycja. Dlatego, Drodzy Działkowcy, prosimy Was o nadsyłanie fotografii sprzed kilkudziesięciu, a być może nawet stu lat, które pokazują, jak wyglądały one w praktyce. Zdjęcia można nadsyłać pocztą (Bobrowiecka 1, 00 - 728 Warszawa) oraz drogą mailową (media@pzd.pl). [...]

Krajowa Rada wydała broszurę „Ustawa o ROD w pytaniach i odpowiedziach” - 04.06.2014 

Krajowa Rada PZD przekazała do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych broszurę zawierającą odpowiedzi na najczęściej zadawane przez działkowców pytania, które wpłynęły do KR PZD od momentu wejścia w życie nowej ustawy o ROD. Odpowiedzi udzielali prawnicy KR PZD i OZ, którzy pracowali nad ustawą i posiadają wnikliwą wiedzę na jej temat. W niniejszej broszurze nie mogło również zabraknąć nowej ustawy, w której każdy artykuł został poprzedzony hasłem tematycznym, co ułatwi odnalezienie interesującego nas zagadnienia. [...]

NSA postraszył działkowców. Ich altany to samowole budowlane - 02.06.2014 

"Większość z 900 tys. altan w ogródkach działkowych w całym kraju to samowole budowlane – tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który na podstawie „Słownika języka polskiego” i „popularnej encyklopedii internetowej” podał definicję domku działkowca" - czytamy w Dzienniku Polskim.  [...]

Czytaj także:
Stanowisko KR PZD w sprawie regulacji prawnych dotyczących budownictwa na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - 28.05.2014
Dziennik Trybuna: "Naczelny Sąd Administracyjny niepokoi działkowców" - 28.05.2014  
Powierzchnia altan w przepisach prawa od momentu powstania Polskiego Związku Działkowców po dzień dzisiejszy - 19.05.2014 .

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców - 02.06.2014 

Prezydium KR PZD, podczas posiedzenia 12 czerwca 2014 r., zapoznało się z informacjami okręgowych zarządów PZD na temat odbywających się w ogrodach ustawowych zebrań działkowców. Prawomocne decyzje o powołaniu własnego stowarzyszenia podjęto w 32 ogrodach co stanowi 5,6% ogrodów, w których odbyły się zebrania. [...]

Czytaj także:
PZD informuje o ustawie na spotkaniach - 02.06.2014.

Wyrok NSA zakazuje w praktyce stawiania i istnienia altan murowanych - 30.05.2014 

Ponad połowa działkowców znalazła się w trudnej sytuacji i należy podjąć pilnie kroki zmierzające do uregulowania kwestii prawnej altan w ROD, zdefiniowania czym jest altana w ROD, jaką można postawić bez pozwolenia na budowę i zbędnych formalności, tak by zamknąć pole do złych wyroków i nadużyć aparatu państwa. Bezwzględnie należy usankcjonować praktykę powojenną altan murowanych i zdefiniować je jako obiekty rekreacyjne, które oprócz określonych w ustawie gabarytów i funkcji mogą być wykonane jako konstrukcje trwałe (w ogrodach stałych) tzn. murowane, oraz konstrukcje lekkie (np. w ogrodach czasowych). [...]

100-lecie zorganizowanego ruchu ogrodnictwa działkowego w województwie śląskim - 23.05.2014 

21 maja 2014 r. w Domu Kultury Batory w Chorzowie Batorym odbyła się uroczysta konferencja: „100-lecie zorganizowanego ruchu ogrodnictwa działkowego w województwie śląskim”. W konferencji wziął udział Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz przedstawiciele wszystkich delegatur rejonowych okręgu śląskiego PZD.  [...]

Dziennik Trybuna: "Działkowcy pytają, eksperci odpowiadają" - 21.05.2014 

„Czy będę musiał ponosić większe opłaty za użytkowanie działki w ROD? W jaki sposób będę mógł ją przekazać osobie bliskiej? Czy warto odłączać się od ogólnopolskiej organizacji? Jakie prawa przysługują mi w przypadku likwidacji ogrodu?... To tylko kilka przykładowych pytań z setek, które każdego dnia otrzymują prawnicy Polskiego Związku Działkowców” – czytamy w Trybunie.  [...]

„OdGrodzić ogrody, czyli miasto scalone zielenią” - 16.05.2014 

W dniach 12-15 maja 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się V ogólnopolska konferencja i warsztaty urbanistyczne „OdGrodzić ogRODy, czyli miasto scalone zielenią”. Podczas konferencji Polski Związek Działkowców reprezentowany był przez Panią Halinę Kmieciak - Prezes OZM, Panią Zdzisławę Królczyk - Wiceprezes OZM oraz Panią Marzenę Smęder - Prezes Zarządu ROD „Płaszów” w Krakowie, która przedstawiła wykład „Aspekty ekonomiczne gospodarowania Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezes PZD mgr inż. Eugeniusz Kondracki. [...]

Dziennik Trybuna: „Jak zmieniały się ogrody” - 14.05.2014 

„Dawniej żywiły, dziś przede wszystkim służą rekreacji. Ogrody działkowe w Polsce posiadają bogatą tradycję. Ich historia pokazuje ogromną rolę, jaką miały i wciąż mają do odegrania w społeczeństwie” – czytamy w Trybunie. [...]

Aktualności ze stron PZD

Najnowszy numer "Mojego ogródka" jest już w kioskach - 06.05.2014   
Radni chcą zachowania działek - 06.05.2014  
Dziennik Trybuna: "Działki dla najmłodszych" - 05.05.2014  
Maj na działce - 05.05.2014
.

Uchwały Walnego Zebrania z 05.04.2014

Walne zebranie sprawozdawcze odbyło się w drugim terminie 05.04.2014 r. o godz. 10.30 i uchwaliło następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2014 ws.

Uchwała nr 2/2014 ws. uchwalenia opłaty na rzecz ogrodu w 2014 r. w wysokości 24 gr/m2

Uchwała nr 3/2014 ws. uchwalenia 3 godzin prac na rzecz ogrodu, a w przypadku niemożliwości pracy działkowiec zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 10 zł jako ekwiwalent za nieprzepracowane godziny. [...]

Opłaty za działki w 2014 r.

Opłaty za działki można dokonywać od 26 kwietnia do końca czerwca 2014 r. w kasie ogrodu w każdą sobotę od godz. 10:00 do 14:00 lub na konto ogrodu:

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach o/Wrocław
nr rachunku: 
11 9575 1027 0000 2815 2000 0010

W tytule przelewu należy podać nr działki, nazwisko i imię użytkownika oraz dopisek "opłata za rok 2014".

Wrocławscy Działkowcy o wniosku Związku Miast Polskich

Działkowcy odnoszą się negatywnie do stanowiska ZMP - 30.04.2014   
Działanie ZMP to jawna walka z działkowcami - 29.04.2014  
"Nie podzielamy stanowiska Prezesa z Związku Miast Polskich" - 29.04.2014   
„Po co siać wątpliwości i wzniecać kolejne niepokoje w sytuacji, kiedy zmierzamy ku normalności?” - 27.04.2014  
Wniosek Związku Miast Polskich jest bezzasadny - 26.04.2014   
Wniosek ZMP budzi niepokój wśród działkowców - 23.04.2014   
"Stanowczo protestujemy przeciwko traktowaniu nas jako drugorzędnej części społeczeństwa" - 23.04.2014  
„Nie zgadzamy się treścią zawartą we wniosku Związku Miast Polskich” - 22.04.2014  
Działkowcy chcą wycofania wniosku ZMP - 18.04.2014   
"Nie podzielamy stanowiska Związku Miast Polskich" - 17.04.2014  
Wniosek ZMP jest dla działkowców niezrozumiały - 15.04.2014   
"Działkowcy z ROD „Obrońca" wyrażają sprzeciw wobec kwestionowania przez Związek Miast Polskich zapisów naszej ustawy o ROD" - 08.04.2014  
"Takiemu postępowaniu mówimy stanowcze - NIE!" - 17.03.2014   
„Związek Miast Polskich złożył wniosek, który jest nieprawdziwy i sprzeczny z obowiązującymi przepisami” - 07.03.20143  
OZ PZD we Wrocławiu zwraca się do Prezydenta RP o oddalenie wniosku ZMP - 03.03.2014   
Działkowcy sprzeciwiają się stanowisku ZMP" - 28.02.2014   
Stanowisko działkowców w sprawie wniosku ZMP - 24.02.2014 
„Jesteśmy wielce zasmuceni kolejną próbą zamachu na ustawę” - 24.02.2014  
Działkowcy zaniepokojeni stanowiskiem Związku Miast Polskich - 18.02.2014 
„Prosimy Pana Prezydenta o nie kierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego” - 13.02.2014 
Działkowcy nie zgadzają się ze stanowiskiem Związku Miast Polskich - 13.02.2014 
„Dlaczego wątpliwości zrodziły się po wejściu w życie nowej ustawy?” - 09.02.2014  
Działkowcy apelują do Prezydenta o oddalenie wniosku ZMP - 07.02.2014  
„Trudno zrozumieć taką niekonsekwencje działania Pana prezesa ZMP Ryszarda Grobelnego” - 06.02.2014  

„Stanowisko Związku Miast Polskich, podważa autorytet Pana Prezydenta i Organów Ustawodawczych Sejmu i Senatu” - 06.02.2014    
Działkowcy proszą Prezydenta o wycofanie wniosku Związku Miast Polskich - 06.02.2014
.

Aktualności PZD

Aktualne wieści w sprawie projektu ustawy o ROD:
Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie roszczeń do ROD im. 23 lutego w Poznaniu - 25.04.2014  
Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD - 25.04.2014  
Działania PZD na rzecz dzieci - 25.04.2014  
Trwają prace nad nowym Statutem - 24.04.2014  
Dziennik Trybuna: "Jak zostać milionerem w Poznaniu" 23.04.2014  
Majowy Działkowiec -22.04.2014   
Nowa Zielona Rzeczpospolita i Informator Działkowca - 18.04.2014  
Miasto musi współpracować z działkowcami - 17.04.2014  
„W artykule zabrakło rzetelności” - pisze OZ Świętokrzyski w odpowiedzi na tekst opublikowany w "Gazecie Wyborczej" - 16.04.2014  
Ogrody działkowe przyszłością naszych miast - 16.04.2014  
Dziennik Trybuna: "Czy działkowcy zamykają się na działkach?" - 16.04.2014  
W SPRAWIE USTAWY. Działkowcy pytają, a prawnicy Związku odpowiadają - 14.04.2014   
Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie - 14.04.2014  
Komunikat o stanie posiadania PZD na dzień 31.12.2013 r. - 11.04.2014  
Dziennik Trybuna: "Rolnictwo miejskie na wagę złota" - 09.04.2014  
Co dalej z ogrodami działkowymi w miastach? - 08.04.2014   
Akademia Przyjaciół Pszczół w ROD "Związkowiec" w Zielonej Górze - 07.04.2014  
"Dziennik Trybuna": Hotele dla pszczół na działkach - 02.04.2014 
"Dziennik Trybuna": Hotele dla pszczół na działkach - 02.04.2014 
Stanowisko KR PZD z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyborów do Europarlamentu - 31.03.2014 
Obradowała Krajowa Rada PZD - 28.03.2014 
Wiosenna niespodzianka - 28.03.2014 
Zdecydujmy sensownie o przyszłości ogrodów - 26.03.2014 
"Dziennik Trybuna": Sytuacja prawna gruntów ROD - 26.03.2014 
KR PZD wydała nowy Regulamin ROD - 24.03.2014 
Kwietniowy Działkowiec -21.03.2014 
Informator Działkowca - 21.03.2014 
Działkowcy pomagają pszczołom - 21.03.2014 
Stanowisko KR PZD z dnia 19.03.2014r. w sprawie inicjatywy ZMP dotyczącej nowelizacji ustawy o ROD - 20.03.2014 
W ogrodach działkowych powstaną hotele… dla pszczół - 20.03.2014 
Narada prezesów i dyrektorów biur OZ - 20.03.2014 
Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 19.03.2014  
"Dziennik Trybuna": Działkowcy nie planują zmian - 19.03.2014
Zweryfikowany Regulamin Postępowania Komisji Rozjemczych - 17.03.2014
Podkarpaccy działkowcy reagują na nieprawdziwe relacje medialne - 14.03.2014 
Reagujemy na nieprawdziwe informacje "Rzeczpospolitej" - 13.03.2014
Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego - 12.03.2014 
Zweryfikowany Statut PZD - 12.03.2014
Dokumenty do pobrania na zebrania działkowców - 12.03.2014 
Wzory dokumentów i druków na walne zebrania w ROD - 12.03.2014 
Przewodnik po ustawie o ROD - 12.03.2014
"Dziennik Trybuna" - Po co działkowcom "czapa"? - 12.03.2014 
List Związku Miast Polskich do Prezesa PZD - 12.03.2014.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bielany" we Wrocławiu przy al. Karkonoskiej, informuje, że w dniu 05 kwietnia 2013 r. w Domu Działkowca w ROD "Bielany" we Wrocławiu odbędzie się:

Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 10.00* 
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 10.30.

*   Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie, co najmniej pół godzinypóźniej są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na Zebraniu.

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. 
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Ogrodowej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku wtydzień przed zebraniem w godz. 12.00-14.00 w Domu Działkowca.

Proponowany porządek obrad  
Regulamin walnego zebrania.

Napełnienie sieci wodą - 01.03.2014

W dniu 08.03.2014 w godzinach 12:00-14:00 nastąpi próbne napełnienie sieci wodociągowej wodą. Do tego czasu  należy uzupełnić krany i zaślepić korkami sieć nadziemną. 

 

 

Aktualności PZD

Szanowni Działkowicze

Aktualne wieści z PZD:
Biuletyn Informacyjny Nr 2/2014 - 11.03.2014
Konkurs krajowy „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2014” - 06.03.2014
Konkurs krajowy na „Wzorową Działkę 2014r.” - 06.03.2014 
"Dziennik Trybuna" - Związek Miast Polskich podzielony - 05.03.2014
„W sprawie ustawy o ROD. Działkowcy pytają, a prawnicy Związku odpowiadają” – nowa zakładka na stronie KR PZD - 03.03.2014 
Wydawnictwo ,,działkowiec" na Targach Gardenia - 28.02.2014
KR PZD wydała ustawę o ROD i przewodnik po ustawie - 28.02.2014 
Prezydent Warszawy powołała zespół ds. współpracy z rodzinnymi ogrodami działkowymi - 27.02.2014 
Zgromadzenie ogólne Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w dn. 28 lutego- 1 marca 2014 r. w Luksemburgu - 27.02.2014 
KR PZD przekazała do wszystkich ROD plansze ogrodnicze - 27.02.2014 
Ustawowe zebrania działkowców - 26.02.2014 
Dziennik Trybuna: "Działki i prawa działkowców" - 26.02.2014 
Przygotuj się do wiosny na działce - 26.02.2014 
Informator działkowca - 25.02.2014 
Co jest grane i co wokół piszczy - 25.02.2014 
Działkowcy i samorządowcy kontra Związek Miast Polskich - 25.02.2014
Stanowisko KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zagrożeń powstałych po wejściu w życie ustawy o ROD - 24.02.2014
Stanowisko KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie relacji medialnych dotyczących wejścia w życie nowej ustawy o ROD - 24.02.2014 
Stanowisko KR PZD z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad rozliczania składki członkowskiej z osobami, które złożyły rezygnację z członkostwa w PZD - 23.02.2014 
Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 21.02.2014
Czytajcie „działkowca”! - 20.02.2014  
List otwarty Prezydium OZ PZD w Szczecinie do Prezydentów i Burmistrzów ZMP - 20.02.2014 
"Dziennik Trybuna": Działkowcy pytają cz. 2 - 19.02.2014 
Tygodnik „NIE”: Bardzo uboga milionerka - 17.02.2014 
Stanowisko Prezydium KR PZD z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich - 13.02.2014 
"Dziennik Trybuna": Działkowcy pytają - 12.02.2014 
Zaproszenia na walne zebrania w 2014 r. - 07.02.2014 
Znani i lubiani doceniają rolę ogrodów działkowych - 07.02.2014 
"Dziennik Trybuna": Działkowcy zdecydują sami - 05.02.2014
Obywatelski projekt ustawy o ROD to sukces historyczny - 05.02.2014
Stowarzyszenie „Dekretowiec” sprzeciwia się działkowcom w Warszawie - 03.02.2014 
Ustawa w pigułce - Co jeżeli działkowiec nie chce być członkiem żadnego stowarzyszenia? - 02.02.2014 
Ustawa w pigułce - stowarzyszenia ogrodowe - 01.02.2014 .

Nowa ustawa w pigułce - 31.01.2014 

Do Krajowej Rady PZD niemal codziennie napływają pytania działkowców dotyczące nowej ustawy o ROD. W odpowiedzi na to postanowiliśmy uruchomić cykl artykułów, w których będziemy udzielali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przygotowaniu jest też przewodnik po ustawie, który także będzie cennym źródłem informacji dla każdego użytkownika działki w ROD.  [...]

Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD do Komisji Rewizyjnych ROD - 31.01.2014 

„Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców obradujący na wspólnej Konferencji w Warszawie w dniu 29 stycznia 2014 roku zwracają się do Komisji Rewizyjnych ROD z apelem o podjęcie aktywnego reagowania na niezrozumiały wniosek Związku Miast Polskich skierowany do Prezydenta RP o rozważenie zaskarżenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w apelu.  [...]

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w sprawie wystąpienia Związku Miast Polskich do Prezydenta RP - 31.01.2014

„Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców obradujący na wspólnej Konferencji w dniu 29 stycznia 2014 roku wyrażają swój zdecydowany protest wobec wystąpienia Związku Miast Polskich do Prezydenta RP o rozważenie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego zbadania zgodności z Konstytucją nowej ustawy o ROD” – czytamy w stanowisku. [...]

Kolejny zamach na ogrody działkowe? - 29.01.2014

„Niedługo, bo zaledwie przez kilka dni, polscy działkowcy mogli się cieszyć wejściem w życie nowej ustawy o ROD. Powód? Związek Miast Polskich uznał, że zawiera ona zapisy niezgodne z konstytucją i zapowiedział, że zamierza zaskarżyć ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czy rzeczywiście chodzi o niekonstytucyjne zapisy, czy może ZMP uwiera coś zupełnie innego?” – czytamy w Dzienniku Trybuna. [...]

Co dla polskich działkowców oznacza nowa ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 r.? - 24.01.2014

Z dniem 19 stycznia 2014r. prawem powszechnie obowiązującym stała się ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, pierwsza w historii będąca owocem obywatelskiego projektu. Jej ostateczny kształt jest wynikiem kompromisu i stara się godzić, często sprzeczne, interesy przeróżnych środowisk. Najważniejsza jest jednak ona z pewnością dla samych działkowców. Co oznacza wejście w życie nowych przepisów właśnie dla nich, bezpośrednich adresatów? Jak teraz, pod rządami nowej ustawy wyglądać będzie ogrodowa codzienność? [...]

Jakie korzyści finansowe dla ROD i działkowców wynikają z nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych? - 24.01.2014

Dokładnie w niedzielę (19 stycznia 2014 r.) zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Wprowadza ona wiele zmian w funkcjonowaniu ogrodów działkowych, ale i zachowuje wiele dotychczasowych praw i przywilejów, które wpłyną pozytywnie na finanse ogrodów i „kieszeń” działkowców. [...]

Znaczenie nowej ustawy dla ogrodów działkowych w Warszawie - 24.01.2014

19 stycznia 2014r. weszła w życie nowa Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ustawa ma duże znaczenie przede wszystkim dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się na terenie Warszawy. To właśnie w Warszawie najwięcej ROD, spośród znajdujących się na terenie Mazowsza, ma nieuregulowany stan prawny tj. w stosunku tylko do jednego ROD PZD przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a ponad 98% ogrodów nie jest ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy. [...]

Konferencja Krajowa poświęcona wdrażaniu nowej ustawy o ROD - 22.01.2014

Wejście nowej ustawy działkowej w życie nie powinno być dużym zaskoczeniem dla działkowców. Związek od długiego czasu przygotowuje się do wprowadzenia jej zapisów w życie. Temu także poświęcona była dwudniowa konferencja krajowa prezesów i dyrektorów biur OZ, która odbyła się 21 i 22 stycznia w Warszawie. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. [...]

Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny wyjaśnił powody złożenia wniosku do Prezydenta RP w sprawie ustawy - 22.01.2014

Poznańscy działkowcy rozmawiali 21 stycznia br. z Prezydentem Poznania i Prezesem Związku Miast Polskich Ryszardem Grobelnym w sprawie bulwersującego działkowców wniosku Związku Miast Polskich do Prezydenta RP z 20 grudnia 2013r. Delegacja działkowców pod przewodnictwem prezesa OZ PZD Zdzisława Śliwy zwróciła się do Prezydenta z pytaniami o powody złożenia wniosku, wskazanie jego autorów oraz wyraziła swoje zaskoczenie, że pod wnioskiem widnieje podpis Ryszarda Grobelnego, którego dobre relacje z działkowcami poznańskimi były powszechnie znane. [...]

Czytajcie „działkowca”! - 20.01.2014

Pełnia zimy, przyroda w uśpieniu, a ogrody okryte białym puchem często urzekają swoim wyglądem. Również w lutym warto odwiedzać działkę i sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Niektóre rośliny nawet w tym okresie wciąż wymagają naszej uwagi, nie zapominajmy też o dokarmianiu ptaków! W najnowszym, lutowym wydaniu „działkowca”, znaleźć można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych prac, o których warto pamiętać w tym okresie. [...]

Co nowego w ustawie działkowej? - 19.01.2014

19 stycznia weszła w życie nowa ustawa działkowa.  Zgodnie z założeniami projektu popartego przez blisko milion obywateli ogrodów nie dotknie rewolucja.  Ustawa nie jest jednak pozbawiona zupełnie nowych rozwiązań.  [...]

Nowa ustawa działkowa weszła w życie - 19.01.2014

Po osiemnastu miesiącach ciężkiej walki o nową ustawę, działkowcy doczekali się dnia w którym weszła ona w życie. Ustawa, która zaczęła obowiązywać  19 stycznia br., zawiera zdecydowaną większość zapisów projektu obywatelskiego, dzięki czemu użytkownicy działek w ROD mogą być spokojni, że najważniejsze z ich praw zostały odpowiednio zabezpieczone. [...]

Co działkowcy myślą o nowej ustawie - 19.01.2014

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny powrót działkowców  do ogrodów po zimowej przerwie będzie przebiegał w o wiele lepszej i spokojniejszej atmosferze, niż było to rok temu. Gwarantem tego jest nowa ustawa działkowa, która weszła w życie dokładnie dziesięć dni temu. Rok temu, o tej samej porze, mało który działkowiec myślał o wypoczynku. Wszyscy mobilizowali siły w celu obrony ustawy gwarantującej dalsze istnienie ogrodów. Na szczęście działania działkowców nie poszły na marne i walka o projekt obywatelki znalazła pozytywny finał.
Z żalem można oceniać tylko postawę garstki osób, która jak się okazuje nie zamierza składać broni i chce nadal walczyć z działkowcami. [...]

Biuletyn Informacyjny i Informator działkowca

Do Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych został już wysłany "Biuletyn Informacyjny (1/2014)", w którym opublikowana została nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, zweryfikowany Statut PZD, dokumenty wdrożeniowe, a także wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD (pobierz wersję elektoniczną Biuletynu). Do BI została także dołączona wkładka z wzorami dokumentów i druków na walne zebrania w ROD (dokumenty do pobrania).

Zobacz także:
Informator działkowca - 17.01.2014 
Trwają prace nad Regulaminem ROD - 16.01.2014 
"Dziennik Trybuna": Temida głucha na krzywdę działkowców cz. 2 - 15.01.2014.

Związek przygotowuje się do wejścia w życie nowej ustawy - 10.01.2014

Zapisy nowej ustawy o ROD zapewniają stosunkowo płynne przejście ogrodów i działkowców do nowej rzeczywistości prawnej. Tym niemniej zmiana ustawy powoduje, iż od jej wejścia w życie, to jest 19 stycznia, w ogrodach będą musiały zacząć funkcjonować nowe rozwiązania. Dlatego od dnia podpisania ustawy przez Prezydenta B. Komorowskiego w Krajowej Radzie PZD ruszyły prace nad dostosowywaniem prawa wewnątrz organizacyjnego do zapisów nowej ustawy. Temu także służyło czwartkowe (9 stycznia 2014r.) posiedzenie Krajowej Rady, podczas którego przyjęte zostały stosowne dokumenty wdrożeniowe. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Związek Miast Polskich chce skierować nową ustawę działkową do Trybunału - 10.01.2014

Przyjęcie dokumentów wdrożeniowych nie było jedynym tematem, nad którym musiała pochylić się -  podczas swojego czwartkowego posiedzenia - Krajowa Rada  PZD. Problemem, który ponownie powrócił w ostatnich dniach, są działania dobrze znanego wszystkim działkowcom Związku Miast Polskich, który, jak się okazuje, nie zamierza składać broni i kończyć walki jaką od dawna toczy z działkowcami. Potwierdzeniem tego jest list, który ZMP skierował do prezydenta Bronisława Komorowskiego, podważając konstytucyjność zapisów nowej ustawy działkowej i zwracając się z prośbą o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

"Dziennik Trybuna": Temida głucha na krzywdę działkowców - 08.01.2014

"Sprawa rodzinnego ogrodu działkowego im. „23-Lutego" w Poznaniu przy ulicy Lechickiej ciągnie się już 15 lat. Przez ten czas zrodziło się wiele pytań i niejasności. Dziś przedstawiamy część z nich. A w przyszłym tygodniu ciąg dalszy tej zawiłej historii "- czytamy w dzienniku "Trybuna". [...]

Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 08.01.2014

W czwartek (9 stycznia) odbędzie się posiedzenie Krajowej Rady PZD  podczas którego głównym tematem będzie przyjęcie dokumentów dostosowujących  prawo wewnątrz organizacyjne do nowej ustawy.Podczas posiedzenia zweryfikowany zostanie statut  PZD, który będzie obowiązywał do czasu uchwalenia nowego dokumentu przez Krajowy Zjazd Delegatów. [...]

Czytaj starsze wiadomości


ROD "Bielany" na skróty

PZD na skróty

Internetowy sklep Działkowca:

Bielany Wrocławskie:
Osiedle Klecina:
Osiedle Krzyki-Partynice
Osiedle Ołtaszyn:
Osiedle Oporów: